Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców (TSP) funkcjonuje w Tarnowie Podgórnym nieprzerwanie od 2004 roku. Główną misją TSP jest integracja środowiska biznesowego Gminy Tarnowo Podgórne. Obecnie zrzesza niemalże 100 firm z naszego regionu, niezależnie od ich wielkości i branży.

TSP organizuje cykliczne spotkania dla swoich członków zapraszając na nie znamienitych gości: przedstawicieli biznesu, polityki, sztuki i sportu. Podejmuje również wiele aktywności na rzecz społeczności lokalnej, angażując się w akcje charytatywne i pomocowe. Między innymi z inicjatywy firm zrzeszonych w TSP powstał Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym, którego uczniowie mogą odbywać praktyki zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach. TSP jest także współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji „Odkodowany biznes, odkodowany samorząd”.

 

Celami TSP są:

1/ konsolidacja i integracja środowiska biznesowego Gminy Tarnowo Podgórne;

2/ inspirowanie i aktywne wspieranie lokalnej przedsiębiorczości;

3/ nawiązywanie i budowanie relacji biznesowych;

4/ promowanie Gminy Tarnowo Podgórne jako jednostki terytorialnej atrakcyjnej dla inwestycji gospodarczych;

5/ tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;

6/ wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

7/ podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczności Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Zapraszamy do wstąpienia do Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.

Strona internetowa Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców

Katalog firm zrzeszonych w Tarnowskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców

Broszura Informacyjna Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców