Instrumenty rynku pracy

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Program: Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, POWER 1.1.1, WRPO 6.1
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 23 000,00 zł
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły od 01.09.2021r. do wyczerpania limitu środków

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
• Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna,
• Absolwent Centrum Integracji Społecznej,
• Absolwent Klubu Integracji Społecznej,
• Opiekun osoby niepełnosprawnej;

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Pokrycie kosztów podjęcia działalności gospodarczej, w tym:
• zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów i wartości niematerialnych i prawnych,
• zakup usług, w tym usług reklamowych,
• pozyskanie lokalu,
• koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności;

Uwaga:
Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. Nie może być przyznane m.in. na:
• działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek osobowych i kapitałowych;
• na podjęcie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością wykonywaną przez współmałżonka, także zawieszoną;
• na podjęcie działalności gospodarczej, której siedziba lub miejsce wykonywania działalności wskazane jest pod adresem tzw. wirtualnego biura;
• na wykonywanie w tej samej lokalizacji tego samego rodzaju działalności gospodarczej, jak działalność wykonywana przez inny podmiot w tym samym miejscu;
• bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
Działalność gospodarcza, winna być prowadzona nieprzerwanie, bez zawieszenia, przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Więcej informacji:

informacje o naborze – podjęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej – informacje Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań,
stanowisko ds. przedsiębiorczości pok.16
tel. 61 8345684, 61 8345702 lub 61 8345704

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne

Program: Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, PFRON
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 30 000,00 zł.
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły od 01.09.2021r. do wyczerpania limitu środków

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Zgodnie z posiadaną pulą środków finansowych pomoc zostanie udzielona:

  • 2 osobom niepełnosprawnym, planującym uruchomić działalność, które zamieszkują na terenie powiatu poznańskiego i są zarejestrowane w tutejszym Urzędzie jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
  • 1 pracodawcy, który zamierza utworzyć na okres minimum 36 miesięcy na terenie powiatu poznańskiego stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
• podjęcie działalności gospodarczej;
• podjęcie działalności rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej;
• podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej;

Uwaga:
Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. Nie może być przyznane m.in. na:
• działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek osobowych i kapitałowych;
• na podjęcie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością wykonywaną przez współmałżonka, także zawieszoną;
• na podjęcie działalności gospodarczej, której siedziba lub miejsce wykonywania działalności wskazane jest pod adresem tzw. wirtualnego biura;
• na wykonywanie w tej samej lokalizacji tego samego rodzaju działalności gospodarczej, jak działalność wykonywana przez inny podmiot w tym samym miejscu;
• bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Więcej informacji:
informacje o naborze – podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne – informacje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie powiatu poznańskiego środków na podjęcie działalności gospodarcze, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, formularz wniosku oraz pozostałe formularze

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań,
stanowisko ds. przedsiębiorczości pok. 16, 18, 19
Tel. 61 8345718, 61 8345704, 61 8345702