Instrumenty rynku pracy

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Program: Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, POWER 1.1.1, WRPO 6.1
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 23 000,00 zł
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do wyczerpania środków od 15.02.2021 r.;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
• Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna,
• Absolwent Centrum Integracji Społecznej,
• Absolwent Klubu Integracji Społecznej,
• Opiekun osoby niepełnosprawnej;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Pokrycie kosztów podjęcia działalności gospodarczej, w tym:
• zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów i wartości niematerialnych i prawnych,
• zakup usług, w tym usług reklamowych,
• pozyskanie lokalu,
• koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności;
Uwaga:
Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. Nie może być przyznane m.in. na:
• działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek osobowych i kapitałowych;
• na podjęcie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością wykonywaną przez współmałżonka, także zawieszoną;
• na podjęcie działalności gospodarczej, której siedziba lub miejsce wykonywania działalności wskazane jest pod adresem tzw. wirtualnego biura;
• na wykonywanie w tej samej lokalizacji tego samego rodzaju działalności gospodarczej, jak działalność wykonywana przez inny podmiot w tym samym miejscu;
• bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
Działalność gospodarcza, winna być prowadzona nieprzerwanie, bez zawieszenia, przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Więcej informacji:
informacje o naborze – podjęcie działalności gosp.
podjęcie działalności gosp.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań,
stanowisko ds. przedsiębiorczości pok.16
tel. 61 8345684, 61 8345702 lub 61 8345704

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne

Program: Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, PFRON
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu:
• sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia – dla osób które zadeklarują prowadzenie działalności gosp. przez okres co najmniej 12 miesięcy;
• piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia – dla osób, które zadeklarują prowadzenie działalności gosp. przez okres co najmniej 24 miesiące;
Termin przyjmowania wniosków: nabór na 2020 r. prowadzony był w okresie 12.08.2020-21.08.2020, nabór na rok 2021 zostanie ogłoszony w terminie późniejszym;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
• osoba niepełnosprawna zamieszkała na terenie powiatu poznańskiego,
• osoba zarejestrowana w Powiatowym Przędzie Pracy w Poznaniu jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
• osoba, która zamierza uruchomić działalność na terenie powiatu poznańskiego,
• osoba, która nie prowadziła i nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz nie była członkiem spółdzielni socjalnej;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
• podjęcie działalności gospodarczej;
• podjęcie działalności rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej;
• podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej;
Uwaga:
Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. Nie może być przyznane m.in. na:
• działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek osobowych i kapitałowych;
• na podjęcie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością wykonywaną przez współmałżonka, także zawieszoną;
• na podjęcie działalności gospodarczej, której siedziba lub miejsce wykonywania działalności wskazane jest pod adresem tzw. wirtualnego biura;
• na wykonywanie w tej samej lokalizacji tego samego rodzaju działalności gospodarczej, jak działalność wykonywana przez inny podmiot w tym samym miejscu;
• bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
Więcej informacji:
informacje o naborze – podjęcie działalności gosp. przez os. niepełnosprawne
podjęcie działalności gosp. przez os. niepełnosprawne
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań,
stanowisko ds. przedsiębiorczości pok. 16, 18, 19
Tel. 61 8345718, 61 8345704, 61 8345702