ABC własnej firmy-26.10.2022r.

Wszystkim osobom, które planują otarcie działalności gospodarczej polecamy udział w webinarium „ABC własnej firmy – przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej”
Terminy spotkań:
26.10.2022 r. w godz. 17.00 – 20.00
08.11.2022 r. w godz. 17.00 – 20.00

PROGRAM:

Część I,

26 października 2022 r. w godz. 17.00 – 20.00
Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej

1.Wprowadzenie do tematu „własnej firmy” – pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy.

2. Działalność nierejestrowana.

3. Obowiązujące akty prawne.

4. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – krótka charakterystyka. Wady i zalety poszczególnych form prawnych.

5. Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej:

– omówienie druku CEIDG-1 (wpis do CEIDG, zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej oraz likwidacja firmy)
– NIP – Urząd Skarbowy
– REGON – Urząd Statystyczny
– rejestracja firmy przez Internet – Profil Zaufany ePUAP.

6. Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS:
– zgłoszenie do ZUS – omówienie obowiązujących druków
– składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
– preferencje i ulgi w składkach
– zbieg tytułów do ubezpieczeń

7. Obowiązki przedsiębiorcy wobec US:

– podatek dochodowy od osób fizycznych – wybór formy opodatkowania
– kasa fiskalna w działalności gospodarczej

8. Procedura rejestracji spółki cywilnej.

Część II,

8 listopada 2022 r. w godz. 17.00 – 20.00
Podatki w noworejestrowanych firmach

1. Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

  • rodzaje i zmiana formy opodatkowania
  • składka zdrowotna i jej sposoby wyliczania w zależności od wybranej formy opodatkowania.

2. Podatek VAT – podjęcie decyzji o wyborze lub rezygnacji

  • mechanizm działania podatku VAT
  • co to jest wykaz podatników VAT
  • co to jest podzielona płatność (split payment) i kogo dotyczy?

3. Płatność transakcji powyżej 15 000 zł.

4. Definicja kosztów uzyskania przychodów – co może być kosztem przedsiębiorcy, a co nie.

5. Rozpoczęcie księgowań  w księdze dostosowanej do wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

  • rozpoznanie pierwszych operacji gospodarczych, które powinny być ujawnione w księdze
  • dokumentowanie kosztów – rodzaje kosztów, data zaliczenia w ciężar kosztów
  • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
  • leasing – metoda optymalizacji podatkowej

6. Wybór programu fakturującego do wystawiania dokumentów sprzedaży

7. Zapoznanie się z wymogami dotyczącymi prawidłowo wystawianych faktur sprzedaży – oznaczanie faktur kodami Grup Towarowo-Usługowych (GTU)

8. Przychody zwolnione z opodatkowania w kontekście dotacji bezzwrotnych.

9. Obowiązki roczne podatników w zakresie rozliczenia podatku dochodowego.

Webinaria odbędą się z wykorzystaniem platformy zoom. Można zapisać się na jedną lub dwie części.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o zgłoszenia na adres doradztwo@poznan.praca.gov.pl

Polecamy !
źródło: poznan.praca.gov.pl