Design thinking-myślenie projektowe w firmie-20-22.10

Szkolenie online „Design thinking – myślenie projektowe w firmie” odbędzie się w dniach 20-22 października, w godz. 16:30-20:30.

Organizatorem szkolenie jest Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości działający przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Plan szkolenia:

Moduł  I. Definicje i podstawowe pojęcia
1. Myślenie projektowe – rozumienie DESIGN THINKING, czyli budujemy kreatywne definicje.
2. Dlaczego technika DESIGN THINKING (DT), czyli czym jest ta technika, jakie cele pozwala osiągnąć i jakie daje korzyści?
3. Dlaczego należy wspierać i sprawniej organizować działania w firmie – diagnoza potrzeb
i problemów.

Moduł  II. DESIGN THINKING w praktyce
1. „ Od pomysłu do realizacji” – jak wypracować innowacyjne rozwiązania dla firmy w oparciu
o technikę DT.
2. Wyzwanie projektowe – problem, jego element złożoność wielu problemów i przenikanie się ich elementów – poszukiwanie, diagnozowanie, opisywanie przyczyny i skutki.
3. Tworzenie zespołów projektowych jako najważniejszy etap działania projektowego – wspólna praca nad problemem, wdrażanie do współpracy zespołowej. Współpraca a rywalizacja.
Czy potrzebny jest lider zespołu projektowego? Czy zespół jest w stanie osiągnąć dobre efekty bez lidera? Czy liderem może być inny członek naszej społeczności? Jaka jest odpowiedzialność lidera?
4. Cechy osobowości i zachowanie wpływające na pojawienie się chęci współpracy.
Umiejętności komunikacyjne członków zespołu projektowego.
5. Komunikacja w zespole projektowym. Komunikacja w sytuacjach trudnych.
Bariery komunikacyjne. Czynniki obniżające jakość komunikacji.

Moduł III. Etapy projektowania – kwintesencja DESIGN THINKING – proces myślenia i działania projektowego
1. Etapy działania projektowego.
2. Generowanie pomysłów na twórcze i innowacyjne rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów.
3. Ocena i wybór pomysłów do realizacji.
4. Prototypowanie i testowanie pomysłu.
5. Wdrażanie pomysłu i monitorowanie efektów.
6. Kontrola osiągnięć i redefiniowanie pomysłu.
7. Powielanie i stosowanie zredefiniowanego innowacyjnego pomysłu na rozwiązywanie innych problemów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępny poniżej) bezpośrednio na adres: powp@poznan.praca.gov.pl

Polecamy!

 

Formularz zgłoszeniowy szkolenie online – Design thinking-myślenie projektowe

 

źródło: poznan.praca.gov.pl