Ochrona danych osobowych w firmie-11-12.10

Polecamy Państwa uwadze szkolenie online dotyczące ochrony danych osobowych w firmie. Szkolenie odbędzie się w formule dwudniowej, w terminie 11-12 października, w godz. 16:30-20:30.

Wydarzenie organizowane jest przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, działający przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkolenia:

I. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych i źródła prawa

 • Podstawowe akty prawne prawa krajowego i międzynarodowego związane z danymi osobowymi, w tym Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO)
 • Czym są dane osobowe i jakie są zasady ich ochrony?
 • Sytuacje, w których przetwarzane są dane osobowe i podstawy ich przetwarzania
 • Uprawnienia osób, których dane dotyczą

II. Ochrona danych osobowych w praktyce gospodarczej i obowiązki przedsiębiorcy

 • Zasady przetwarzania danych osobowych – legalność przetwarzania, celowość i minimalizm, zasada ograniczonego przetwarzania, zasada prywatności w ustawieniach ochrony prywatności od strony technologicznej (danych cyfrowych – „Privacy by Design”, „Privacy by Default”)
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Obowiązek informacyjny
 • Powierzenie a udostępnienie danych osobowych
 • Zabezpieczenie danych osobowych (prawne , techniczne, organizacyjne)
 • Naruszenia danych osobowych i ich rodzaje, konieczność zgłoszeń, czas reakcji, kary
 • Ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych na wypadek stwierdzenia naruszenia
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD) i jego kompetencje, szkolenie pracowników/współpracowników
 • Nadzór i kontrola – Urząd Ochrony Danych Osobowych

III. Praktyczny wymiar ochrony danych osobowych w działalności gospodarczej – studium przypadku.

 • Dane osobowe w działalności e-commerce
 • Dane osobowe a monitoring wizyjny
 • Dane osobowe w miejscu pracy, w tym dane zleceniobiorców i współpracowników
 • Dowód zawsze osobisty (ochrona tożsamości)
 • Cyfrowe ślady (informacja zamieszczona w Internecie żyje własnym życiem), czyli ostrożnie z zamieszczaniem wizerunku w sieci

Osoby planujące wziąć udział w szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ( dostępnego pod linkiem poniżej) na adres: powp@poznan.praca.gov.pl

Polecamy!

Formularz zgłoszeniowy – szkolenie Ochrona danych osobowych w firmie (RODO)

 

źródło: poznan.praca.gov.pl