Szkolenie_ Ochrona danych osobowych w firmie

Polecamy szkolenie online, które odbędzie się w dniach 8-9 lipca br., w godz. 16:30-20:30 „Ochrona danych osobowych w firmie (RODO) – aspekty praktyczne”. Szkolenie organizowane jest przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, działający przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Program szkolenia (10 godz.):

I. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych i źródła prawa

 • Podstawowe akty prawne prawa krajowego i międzynarodowego związane z danymi osobowymi, w tym Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).
 • Czym są dane osobowe i jakie są zasady ich ochrony?
 • Sytuacje, w których przetwarzane są dane osobowe i podstawy ich przetwarzania.
 • Uprawnienia osób, których dane dotyczą.

II. Ochrona danych osobowych w praktyce gospodarczej i obowiązki przedsiębiorcy

 • Zasady przetwarzania danych osobowych – legalność przetwarzania, celowość i minimalizm, zasada ograniczonego przetwarzania, zasada prywatności w ustawieniach ochrony prywatności od strony technologicznej (danych cyfrowych – „Privacy by Design”, „Privacy by Default”).
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania.
 • Obowiązek informacyjny.
 • Powierzenie a udostępnienie danych osobowych.
 • Zabezpieczenie danych osobowych (prawne , techniczne, organizacyjne).
 • Naruszenia danych osobowych i ich rodzaje, konieczność zgłoszeń, czas reakcji, kary.
 • Ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych na wypadek stwierdzenia naruszenia.
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD) i jego kompetencje, szkolenie pracowników/współpracowników.
 • Nadzór i kontrola – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

III. Praktyczny wymiar ochrony danych osobowych w działalności gospodarczej – stadium przypadku.

 • Dane osobowe w działalności e-commerce.
 • Dane osobowe a monitoring wizyjny.
 • Dane osobowe w miejscu pracy, w tym dane zleceniobiorców i współpracowników.
 • Dowód zawsze osobisty (ochrona tożsamości).
 • Cyfrowe ślady (informacja zamieszczona w Internecie żyje własnym życiem), czyli ostrożnie z zamieszczaniem wizerunku w sieci.

Zapisy na szkolenie:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępny w załączniku) na adres: powp@poznan.praca.gov.pl

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie „Ochrona danych osobowych w firmie (RODO) – aspekty praktyczne”

 

źródło: www.poznan.praca.gov.pl