30 czerwca mija termin sprawozdawczy za 2021r.

W tym roku czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych został przedłużony. Przedsiębiorcy maja czas do 30 czerwca 2022r. na :

– złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB);

– złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E);

– wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznani składanym przez podatników ryczałt od dochodów spółek

Informacja dotycząca dłuższych terminów sprawozdawczych w CIT za 2021 roku   

Ministerstwo Finansów wydłużyło też czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 rok.

Terminy sprawozdawcze z 2021 rok

 

źródło: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu (materiał nadesłany)