Aktywizacja zawodowa – nabór wniosków wstrzymany

W związku z pełnym zaangażowaniem środków finansowych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że z dniem 01.09.2021r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych, świadczeń aktywizacyjnych, dofinansowania do wynagrodzenia 50+, bonów zatrudnieniowych oraz robót publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jednocześnie zaprasza przedsiębiorców do współpracy po uzyskaniu środków finansowych na realizację instrumentów rynku pracy w 2022 roku.

 

źródło: poznan.praca.gov.pl