Aktywne techniki sprzedaży-szkolenie 11.05

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, bezpłatnych warsztatach online pt. : „Aktywne techniki sprzedaży”

Data szkolenia:  11 maja 2022

Organizator: TARNOWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Czas szkolenia online: 9:00 – 15:00:

  • Networking – 9:00 – 10:00
  • Zajęcia online/ offline – 10:00 – 15:00:
  • w tym praca w grupach/ indywidualna – 2h

Ważne!

Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

  • sprawny/ działający mikrofon – celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
  • sprawną/ działającą kamerę – celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
  • arkusz Microsoft Word/ lub podobny – celem wykonywania zadań

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

 

PROGRAM:

I. ANALIZA OSOBOWOŚCI KLIENTA I SPRZEDAWCY

1.1. TYPY KLIENTÓW

1.2. ODPOWIEDNIA STRATEGIA PRACY Z RÓŻNYMI GRUPAMI KLIENTÓW

1.3. JAKIM JESTEM SPRZEDAWCĄ, A JAKIM KLIENTEM

II. DOSKONALENIE PROCESU I TECHNIK SPRZEDAŻY

2.1. PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY

2.2. SKUTECZNE METODY BADANIA POTRZEB

2.3. PREZENTACJA PRODUKTU – METODA PCK

2.4. ODPIERANIE ZARZUTÓW

2.5. UMIEJĘTNE ODPIERANIE ZARZUTÓW – ARGUMENTACJA

III. SKUTECZNA KOMUNIKACJA (NIE TYLKO BEZPOŚREDNIA) W PROCESIE SPRZEDAŻY

3.1. REGUŁY SPRZEDAŻY SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY

IV. ZACHOWANIA ASERTYWNE. RADZENIE SOBIE Z PRESJĄ I MANIPULACJĄ

4.1. ASERTYWNOŚĆ – WAŻNA UMIEJĘTNOŚĆ

4.2. TAKTYKI ASERTYWNOŚCI – WARSZTAT

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu sprzedaży, budowania relacji z klientem, analizy potrzeb klienta, prezentacji oferty handlowej, pracy z trudnym klientem, zamknięcia sprzedaży. Celem szkolenia jest przede wszystkim przygotowanie uczestników szkolenia do owocnej pracy z klientem, których efektem jest doprowadzenie do zawarcia transakcji kupna – sprzedaży. Poprzez udział w szkoleniu uczestnik udoskonali/nabędzie umiejętności wykonywania zadań profesjonalnego sprzedawcy obejmujących m.in.: zachowanie się w kontaktach z klientami i współpracownikami zgodnie z zasadami savoir – viru biznesowego oraz normami etycznymi i estetycznymi, prowadzenia rozmów z klientem z wykorzystaniem aktywnych technik sprzedaży, prezentowania pozytywnej postawy; przeprowadzania analizy sytuacyjnej firmy i otoczenia, opracowania planu działania, prowadzenia sprzedaży i postępowanie na wypadek zgłoszonych niezgodności
z umową, pozyskania lojalnych klientów.

REJESTRACJA DO 09.05.2022

Zgłoszenia proszę kierować na adres email: kontakt@tarnowo-podgorne.pl

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 -20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

SYLWETKI TRENERÓW

Magdalena Robaszkiewicz  – absolwentka Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzania i marketingu  oraz Inżynierii jakości i ergonomii. Właściciel firmy Consulting Coaching Business (CCB). Ponad 24 lat doświadczenia w realizacji profesjonalnych usług doradczych i szkoleniowych dla sektora MMSP i korporacji, związanych z: analizą rynku, klasteringiem, aktywnych technik sprzedaży, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, sporządzaniem planów marketingowych, biznes planów, szacowaniem przychodów przy jednoczesnym określaniu kosztów inwestycyjnych, kształtowaniem modeli biznesowych, wdrażaniem, utrzymywaniem i ciągłym doskonaleniem systemów zarządzania jakością. Wykładowca akademicki w zakresie strategii biznesowych, przedsiębiorczości, systemów zarządzania jakością, procesów sprzedażowych, zarzadzania marketingowego, strategii e-marketingowych. Specjalizacje: zarządzanie marketingowe (również online) i jakościowe, procesy sprzedażowe, systemy zarządzania jakości (audytor, pełnomocni SZJ, specjalista KAIZEN, TQM, TPM, Lean Manufacturing i Lean Management), organizacja i zarządzanie. Konsultant Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  od 2005 do 2013 roku. Członek kapituły Konkursu Gospodarczo – Samorządowego HIT Wielkopolska od 2006 roku. Wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej Punktów Konsultacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Wielkopolsce (przez 4 lata). Przez wiele lat koordynator licznych projektów twardych,  jak i miękkich. Doświadczenie praktyczne w kontrolingu  i monitoringach firm, instytucji, uczelni wyższych, które pozyskały dofinansowanie inwestycyjne.