Dotacja 5 tys. zł. – nowelizacja w przepisach przyznawania wsparcia

Ważna informacja dla przedsiębiorców określonych branż! Nastąpiła nowelizacja przepisów, w zakresie skorzystania z dotacji w ramach Tarczy Antykryzysowej, pożyczka 5 tys. zł.
26 kwietnia 2021 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 713) , na podstawie których realizowana będzie tzw. Tarcza antykryzysowa nr 9. Tarcza m.in. rozszerza listę podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 000 zł, a także umożliwia ponowne skorzystanie z pomocy firmom, które dotację już otrzymały, o ile spełnią warunki jej przyznania.

Zgodnie z powyższym przedłuża się nabór wniosków na DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW do 31 sierpnia 2021r.

Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
61 8345 645,61 8345 696 w godz. od 8.00 do 13.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
tarcza1@poznan.praca.gov.pl
tarcza2@poznan.praca.gov.pl

 

źródło: PUP Poznań