Dotacja dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przypomina i informujemy, że do 30 września 2021r. trwa nabór wniosków na DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, dla przedsiębiorców prowadzących działalność jako rodzaj przeważającej wg PKD 47.11 Z i 47.19 Z, o ile spełnią warunki jej przyznania.
Wnioski (PSZ-DBKDS) należy składać  wyłącznie w postaci elektronicznej, poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym.
Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone  wnioski  zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu:61 8345 696 w godz. od 8.00 do 13.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: tarcza1@poznan.praca.gov.pl;  tarcza2@poznan.praca.gov.pl
źródło: poznan.praca.gov.pl