#idearozwojubiznesu cykl spotkań edukacyjnych online

Już 15 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczną cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców. Spotkania będą poświęcone pakietowi rozwiązań przygotowanych przez rząd, które wesprą właścicieli firm w prowadzeniu działalności gospodarczej, również tych które zostały dotknięte skutkami pandemii.

Cykl „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to seria spotkań online poświęconych wybranym rozwiązaniom z Polskiego Ładu, a także tarczy antykryzysowej i finansowej. Począwszy od 15 września przez kolejne tygodnie eksperci z kluczowych instytucji w krajowym systemie gospodarczym będą dzielić się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych proponowanych firmom przez rząd.

Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali eksperci z 19 instytucji, m.in.: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, KUKE, Głównego Urzędu Miar, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Banku Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie wideokonferencji, które będą odbywały się regularnie w okresie od września do grudnia br. zostaną poruszone m.in. tematy:

  • budownictwa,
  • aspektów prawnych przy wprowadzaniu firmy na rynki zagraniczne,
  • korzystania przez biznes z cyfryzacji administracji,
  • bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,
  • regulacji zamówień publicznych czy pozyskiwania i utrzymywania młodych pracowników.

Przedsiębiorcy dowiedzą się też więcej o Systemie Rejestrów w Turystyce, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czy Funduszu Pracy na rzecz polskiej przedsiębiorczości.

Pierwsze spotkania w ramach cyklu #idearozwojubiznesu przewidziane są na drugą połowę września. W ramach rozpoczynającego cykl spotkania „Rozwijaj swoją firmę cyfrowo” przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak cyfryzacja wpływa na odporność firm podczas kryzysu i dlaczego warto inwestować w cyfryzację swoich przedsiębiorstw. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z nowym działaniem „Bony na cyfryzację”, które realizuje PARP w ramach Funduszy Europejskich.

Już 16 września uczestnicy spotkania pt. „Polski Ład – korzyści dla przedsiębiorców” będą mieli okazję poznać rozwiązania podatkowe proponowane przez rząd. Eksperci ministerstw przybliżą m.in. zasady funkcjonowania tzw. estońskiego CIT-u oraz ulg na innowacje.

Konferencje z cyklu #idearozwojubiznesu będą transmitowane „na żywo” na stronie internetowej PARP. Link do strony internetowej PARP

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

źródło: parp.gov.pl