Zatrudniasz obywateli Ukrainy – przeczytaj

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje:

W dniu 1.07.2022r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do 14. dnia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie dopełnił obowiązku powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy, winien dokonać tego powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – pod rygorem nieuznania zatrudnienia za legalne.

Powyższe dotyczy powierzania pracy na podstawie przepisów ww. ustawy. nie dotyczy powierzania pracy na podstawie zarejestrowanego oświadczenia oraz zezwolenia na pracę.

 

źródło: poznan.praca.gov.pl