Przedsiębiorco! Rozlicz otrzymane dofinansowanie z PUP

Uwaga! Ważna informacja dot. dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 (Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników art. 15 zzb)

W terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania, pracodawca jest zobowiązany rozliczyć otrzymane dofinansowanie.

Dokumenty potwierdzające wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem (tj. formularz rozliczeniowy) należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub tradycyjną pocztą

Niewykorzystana część środków lub wykorzystana niezgodnie z warunkami określonymi w umowie lub we wniosku o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Pracy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

 

źródło: poznan.praca.gov.pl