PUP Poznań wstrzymuje nabór na staże

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu!

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) z dniem 30.06.2022r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację staży.
Informujemy jednocześnie o dalszej możliwości składania wniosków w zakresie:
–  prac interwencyjnych
–  dofinansowania wynagrodzenia osoby 50+
–  bonów zatrudnieniowych
źródło: poznan.praca.gov.pl