Szkolenie – RODO w firmie

W dniach 9-10 czerwca, w godz. 16:30-20:30, odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych w firmie (RODO) – aspekty praktyczne”

Szkolenie organizowane jest przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości działający przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Polecamy!

Program szkolenia (10 godz.):
I. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych i źródła prawa

 • Podstawowe akty prawne prawa krajowego i międzynarodowego związane z danymi osobowymi, w tym Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO),
 • Czym są dane osobowe i jakie są zasady ich ochrony?,
 • Sytuacje, w których przetwarzane są dane osobowe i podstawy ich przetwarzania,
 • Uprawnienia osób, których dane dotyczą.

II. Ochrona danych osobowych w praktyce gospodarczej i obowiązki przedsiębiorcy

 • Zasady przetwarzania danych osobowych – legalność przetwarzania, celowość i minimalizm, zasada ograniczonego przetwarzania, zasada prywatności w ustawieniach ochrony prywatności od strony technologicznej (danych cyfrowych – „Privacy by Design”, „Privacy by Default”),
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania,
 • Obowiązek informacyjny,
 • Powierzenie a udostępnienie danych osobowych,
 • Zabezpieczenie danych osobowych (prawne , techniczne, organizacyjne),
 • Naruszenia danych osobowych i ich rodzaje, konieczność zgłoszeń, czas reakcji, kary,
 • Ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych na wypadek stwierdzenia naruszenia,
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD) i jego kompetencje, szkolenie pracowników/współpracowników,
 • Nadzór i kontrola – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

III. Praktyczny wymiar ochrony danych osobowych w działalności gospodarczej – stadium przypadku.

 • Dane osobowe w działalności e-commerce,
 • Dane osobowe a monitoring wizyjny,
 • Dane osobowe w miejscu pracy, w tym dane zleceniobiorców i współpracowników,
 • Dowód zawsze osobisty (ochrona tożsamości),
 • Cyfrowe ślady (informacja zamieszczona w Internecie żyje własnym życiem), czyli ostrożnie z zamieszczaniem wizerunku w sieci.

Zapisy na szkolenie:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępny w załączniku) na adres powp@poznan.praca.gov.pl

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie „Ochrona danych osobowych w firmie (RODO) – aspekty praktyczne”