Tarcza Antykryzysowa – nabór wniosków dla wybranych branż

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu poinformował o uruchomieniu naboru wniosków na dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (przeważający kod PKD 56.30.Z, 93.29.A oraz 93.29.Z)  w ramach tarczy antykryzysowej w kwocie 5000 zł.

22 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, której celem jest udzielenie dodatkowego wsparcia ze środków Funduszu Pracy w postaci jednokrotnej dodatkowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pomoc skierowana zostanie do przedstawicieli branż prowadzących działalność jako rodzaj przeważającej według PKD kodami 56.30.Z, 93.29.A oraz 93.29.Z, o ile spełnią warunki jej przyznania.
Termin naboru wniosków: od 1 stycznia 2022r. do 15 kwietnia 2022r.

Wnioski należy składać  wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Załączniki:
Zasady udzielania dotacji
Umowa – wzór

 

źródło: poznan.praca.gov.pl