Wsparcie na zatrudnienie pracownika w roku 2023

Pracodawco! Szukasz pracownika? W nowym roku kalendarzowym planujesz dać zatrudnienie? Możesz otrzymać środki finansowe na ten cel z PUP w Poznaniu.

W ofercie:
staże
refundacja części wynagrodzenia i składek społecznych – prace interwencyjne
dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osób 50+
dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie młodych osób do 30 r.ż. – bony zatrudnieniowe
szkolenia kandydatów do pracy pod potrzeby firmy – trójstronne umowy szkoleniowe
– finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Terminy naboru wniosków zostaną ogłoszone na stronie poznan.praca.gov.pl O rozpoczęciu naborów będziemy także informować na naszej stronie internetowej.

 

źródło: poznan.praca.gov.pl