Zgłoś chęć zatrudnienia pracownika z Ukrainy!

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu poszukuje pracodawców z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego gotowych do zatrudnienia osób przybywających do nas z Ukrainy.

Pracodawco – jeżeli posiadasz wolne miejsce pracy i chciałbyś zatrudnić obywatela Ukrainy (wśród nich przeważają kobiety) zgłoś się do nas.

Wolne miejsca pracy należy zgłaszać na adres: pracadlaukrainy@poznan.praca.gov.pl wraz z podaniem:

– miejsca pracy
– nazwy stanowiska pracy
– warunków pracy
– wymagań stawianych kandydatom (uwaga – uchodźcy mogą nie posiadać dokumentów potwierdzających kwalifikacje)
– danych kontaktowych
– ewentualnie: możliwości zakwaterowania

Dane kontaktowe:
pracadlaukrainy@poznan.praca.gov.pl
doradca PUP: Marta Adamczak, tel. 61 8345 672