Rumianek-Jankowice

Lokalizacja

  • południowa strona drogi krajowej nr 92 (droga alternatywna dla autostrady A2 na przebiegu Poznań-Berlin);
  • około 8 km od obwodnicy miasta Poznania (droga ekspresowa S11);
  • około 20 km od lotniska Poznań Ławica.

Obecne użytkowanie

Rolne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod aktywizację gospodarczą, w szczególności działalność:

  • usługową
  • składową
  • wytwórczą – nie zagrażającą środowisku naturalnemu

Sąsiedztwo

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny aktywizacji gospodarczej (firma Lidl Polska, Imperial Tabacco, Kraft Foods, Balma, Scania, Brenntag).

Uzbrojenie

  • sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w granicach terenu
  • sieć energetyczna – dostępna moc ok. 5 MW
  • sieć gazowa znajduje się: w ulicy Południowej – rura o średnicy 180 mm; w ulicy Poznańskiej – rura o średnicy 90 mm.

Forma i tryb zbycia

Negocjacje (właściciel prywatny)

Oferta Inwestycyjna Rumianek-Jankowice – wersja PDF