Sady

Lokalizacja

 • północna strona drogi krajowej nr 92 (droga alternatywna dla autostrady A2 na przebiegu Poznań – Berlin)
 • około 2,5 km od obwodnicy miasta Poznania (droga ekspresowa S11)
 • około 10 km od lotniska Poznań Ławica

Obecne użytkowanie

Rolne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod aktywizację gospodarczą, w szczególności działalność:

 • handlową
 • usługową
 • biurową
 • rekreacyjną
 • składową
 • produkcję niezagrażającą środowisku naturalnemu

Sąsiedztwo

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny aktywizacji gospodarczej (firma MAN Polska, Chemes Sp. z o.o., Terranowa).

Uzbrojenie

 • sieć wodociągowa znajduje się w granicach ulicy Poznańskiej. Wodociąg przebiega przez działkę 27/6 – średnica rury 160 mm oraz działkę 35 – średnica rury 225 mm
 • przyłącze kanalizacyjne znajduje się w granicach ulicy Poznańskiej – średnica rury 200 mm
 • sieć energetyczna – dostępna moc 3 MW
 • sieć gazowa znajduje się w granicach ulicy Poznańskiej (dostępna rura o średnicy Pede180).

Forma i tryb zbycia

Negocjacje (właściciel prywatny)

Oferta Inwestycyjna Sady – wersja PDF