Tarnowo Podgórne II

Lokalizacja

Południowa strona drogi krajowej nr 92 (droga alternatywna dla autostrady A2 na przebiegu Poznań-Berlin). Około 7 km od obwodnicy miasta Poznania (droga ekspresowa S11). Około 20 km od lotniska Poznań Ławica.

Obecne użytkowanie

Rolne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod aktywizację gospodarczą, w szczególności działalność:

  • handlową
  • usługową
  • biurową
  • rekreacyjną
  • składową
  • produkcję niezagrażającą środowisku naturalnemu

Sąsiedztwo

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny aktywizacji gospodarczej (firma Zeelandia, Schattdecor).

Uzbrojenie

  • sieć wodociągowa znajduje się w granicach terenu – średnica rury 150mm
  • sieć kanalizacyjna znajduje się na sąsiadujących działkach – średnica rury 200 mm (możliwość podłączenia)
  • sieć energetyczna – dostępna moc około 1 MW.
  • sieć gazowa znajduje się na sąsiednich działkach – średnica rury Pede250, Pede63 (możliwość podłączenia)

Forma i tryb zbycia

Negocjacje (właściciel prywatny)

Oferta Inwestycyjna Tarnowo Podgórne II – wersja PDF