„ABC własnej firmy – przygotowanie do rozpoczęcia działalności gosp.” – szkolenie online

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu organizuje w miesiącu lipcu bezpłatne webinaria dot. założenia własnej działalności gospodarczej.

Temat: „ABC własnej firmy – przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej”

Kiedy:

11.07.2022r. , w godz. 16:30-20:00

12.07.2022r. , w godz. 17:00-20:00

Plan szkolenia:

część I, 11 lipca 2022 r. w godz. 16.30 – 20.00
Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej

1. Wprowadzenie do tematy własnej firmy. Pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy.

2. Działalność nierejestrowana.

3. Obowiązujące akty prawne.

4. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – charakterystyka. Wady i zalety poszczególnych form prawnych.

5. Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej:

– omówienie druku CEIDG -1 (wpis do CEIDG, zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej oraz likwidacja firmy)

– NIP – Urząd Skarbowy

– REGON – Urząd Statystyczny

– Rejestracja firmy przez Internet – Profil Zaufany e-PUAP

6. Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS:

– zgłoszenie do ZUS – omówienie obowiązkowych druków

– składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

– preferencje i ulgi w składkach

– zbieg tytułów do ubezpieczeń

7. Obowiązki przedsiębiorcy wobec US:

– podatek dochodowy od osób fizycznych – wybór formy opodatkowania

– kasa fiskalna w działalności gospodarczej

8. Procedura rejestracji spółki cywilnej

część II, 12 lipca 2022 r. w godz. 17.00 – 20.00
Podatki w noworejestrowanych firmach

1. Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

– rodzaje i zmiana formy opodatkowania

– składka zdrowotna i jej sposoby wyliczania  w zależności od wybranej formy opodatkowania

2. Podatek VAT – podjęcie decyzji o wyborze lub rezygnacji

– mechanizm działania podatku VAT

– co to jest wykaz podatników VAT

– co to jest podzielona płatność i kogo dotyczy?

3. Płatność transakcji powyżej 15.000zł.

4. Definicja kosztów uzyskania przychodów – co może być kosztem przedsiębiorcy, a co nie?

5. Rozpoczęcie księgowań w księdze dostosowanej do wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym

– rozpoznanie pierwszych operacji gospodarczych, które powinny być ujawnione w księdze

– dokumentowanie kosztów – rodzaje kosztów, data zaliczenia w ciężar kosztów

– środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

– leasing – metoda optymalizacji podatkowej

6. Wybór programu fakturującego do wystawiania dokumentów sprzedaży

7. Zapoznanie się z wymogami dotyczącymi prawidłowo wystawionych faktur sprzedaży – oznaczenie faktur kodami GTU

8. Przychody zwolnione z opodatkowania w kontekście dotacji bezzwrotnych

9. Obowiązki roczne podatników w zakresie rozliczania podatku dochodowego

Webinar odbędzie się z wykorzystaniem platformy zoom.
Można zapisać się na jedną lub dwie części.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o zgłoszenia na adres: doradztwo@poznan.praca.gov.pl
Polecamy !

 

źródło: poznan.praca.gov.pl