Dotacja na założenie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, że od dnia 19.06.2023r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór będzie kontynuowany do wyczerpania limitu środków.
Zgodnie z posiadaną pulą środków finansowych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz zachowując zasadę gospodarnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych informujemy, że do realizacji pozostało jeszcze 67 dofinansowań do kwoty 25.000 zł. w następującym zakresie:
  1. w ramach realizacji projektu ze środków unijnych – 12 dofinansowań dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. dla kobiet w wieku  30-50 albo osób w wieku poniżej 30. lub powyżej 50. roku życia albo osób posiadających wykształcenie nie wyższe niż średnie oraz znajdujących się grupie osób długotrwale bezrobotnych lub osób z niepełnosprawnościami;
  2. w ramach realizacji programu ze środków krajowych – 53 dofinansowania dla osób bezrobotnych bez dodatkowych kryteriów;
  3. w ramach programów z rezerwy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – 2 dofinansowania dla kobiet długotrwale bezrobotnych tzn. pozostających w rejestrze Urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ostatnich 2 latach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Strona PUP Poznań – dotacja na założenie działalności gospodarczej. Informacja.