Komunikat ALO_2 – Etapy legislacji POLSKI ŁAD

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Kancelarii Doradztwa Podatkowego ALO-2, z którą współpracujemy:

W dniu 30 sierpnia upłynął termin składania uwag do rządowego projektu Polski Ład. W trosce o Państwa interesy, jak również otoczenia gospodarczego, w którym wszyscy funkcjonujemy, złożyliśmy nasze uwagi jako niezawodowi lobbyści. Dotyczyły one przede wszystkim aspektów biurokratycznych, jak i niedociągnięć albo wręcz błędów w zaprezentowanych propozycjach zmian ustaw. Mogliście się Państwo z nimi zapoznać w naszych artykułach publikowanych na stronie prawo.pl, w wypowiedziach dla Rzeczypospolitej czy na portalu money.pl. Dla zainteresowanych problemami, z którymi ewentualnie będziemy musieli się wspólnie zmierzyć, przekazujemy Państwu opublikowane przez redakcję teksty.

Termin na ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w projekcie Polskiego Ładu

Zmiana formy opodatkowania do zgłoszenia w ZUS i urzędzie skarbowym w projekcie Polskiego Ładu

Składka zdrowotna za osoby współpracujące w Polskim Ładzie uderzy w rodzinne firmy

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w projekcie Polskiego Ładu

„Polski Ład” – termin na składkę zdrowotną jest nierealny

„Polski Ład” PiS oznacza więcej biurokracji dla przedsiębiorców

„Polski Ład” PiS wprowadzi składkę zdrowotną od wszystkich zarobków przedsiębiorców

„Polski Ład” PiS: Rząd zastanawia się nad zmianą wysokości składek od dochodów przedsiębiorców

Poniżej przypuszczalne terminy drogi legislacyjnej rządowego projektu:

posiedzenia Sejmu:
– Posiedzenie Sejmu RP w dniach 15, 16, 17 września 2021 r.,
– Posiedzenie Sejmu RP w dniach 29, 30 września i 1 października 2021 r.,
– Posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14 października 2021 r.,
– Posiedzenie Sejmu RP w dniach 27, 28 października 2021 r.,
– Posiedzenie Sejmu RP w dniach 17, 18 listopada 2021 r.,
– Posiedzenie Sejmu RP w dniach 1, 2 grudnia 2021 r.,

posiedzenia Senatu:
– Posiedzenie Senatu RP w dniach 9, 10 września 2021 r.,
– Posiedzenie Senatu RP w dniach 6, 7 października 2021 r.,
– Posiedzenie Senatu RP w dniach 27, 29 października 2021 r.,
– Posiedzenie Senatu RP w dniach 24, 25 listopada 2021 r.

* Pogrubione zostały przypuszczalne terminy prac Sejmu i Senatu nad Polskim Ładem.

Zmiany także w zakresie podatków są niekorzystne dla wielu Polaków, a nie tylko dla przedsiębiorców. Dlatego zgodnie z orzeczeniem TK ustawa powinna zostać opublikowana z końcem listopada 2021 r.
Należy liczyć się ze wzrostem zobowiązań wobec fiskusa i ZUS nie tylko z powodu planowanego rozdzielenia składki zdrowotnej od podatku, ale także z powodu innych niekorzystnych zmian, które są zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na konkretne rozwiązania podatkowe musimy wspólnie czekać do uchwalenia ustawy, a z doświadczeń nad analizą ustawy tarczy antykryzysowej, zmienianej 7 razy w przeciągu
16 miesięcy, możemy już dzisiaj dokonać oceny, iż obecna propozycja i ewentualnie uchwalone przepisy mogą ulec dużym zmianom podczas prac polityków nad propozycją pakietu Polski Ład.

Ze względu na „przebudowę” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych planujemy utworzyć naszą stronę (o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie po jej uruchomieniu), gdzie będą umieszczone wszystkie nasze artykuły, jak i bieżące czy wcześniejsze biuletyny/komunikaty. Po wejściu w życie ustawy na naszej stronie umieścimy także analizy obowiązujących przepisów, by w każdym momencie mogli Państwo w jednym miejscu znaleźć
i zmiany, i związane z nimi skutki dla Państwa firm.

Najistotniejsze zmiany:

 • zwiększenie kwoty wolnej z 3 089,00 zł do 30 000,00 zł
 • podniesienie drugiego progu skali podatkowej z 85 528,00 zł do 120 000,00 zł
 • zmiana zasad naliczania i pozbawienie prawa do odliczenia składki zdrowotnej:
  – podatek liniowy– 4,9 % od dochodu, ale nie mniej niż 9% od minimalnego wynagrodzenia,
  – podatek progresywny– 9% od dochodu,
  – firmy na karcie podatkowej– 9% od minimalnego wynagrodzenia,
  – firmy na ryczałcie– 9 % od podstawy składki, której wysokość jest uzależniona od przychodu firmy w roku podatkowym

1. 0,00 – 60 000,00 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

2. 60 000,01 – 300 000,00 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

3. powyżej 300 000,00 180% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego  i ulega zmianie od miesiąca przekroczenia ww. limitów

Obecnie wszystkie firmy płacą składki naliczane od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ale składka jest odliczalna. Oznacza to, iż efektywnie płaci się rocznie kwotę 637,08 zł [12*(381,81 zł-328,72 zł)].
Przykłady wzrostu bądź spadku obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne podamy Państwu po przekazaniu projektu ustaw przez Sejm do Senatu.

 

źródło: materiał nadesłany