Pierwszy biznes – wsparcie w starcie

Program „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie” na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest ponownie dostępny! Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje blisko 10 mln złotych, które zostaną rozdysponowane w ramach prowadzonego naboru wniosków.

Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy umowy zasilił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego o kolejne 9,7 mln złotych. Transza środków finansowych w ramach kontynuacji rządowego programu przeznaczona jest na zakładanie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy na terenie aż 6 województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.
– Wsparcie w starcie to program skierowany do osób otwierających i prowadzących firmę. O nisko oprocentowaną pożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości ponad 109 tys. złotych mogą starać si studenci, absolwenci, osoby bezrobotne oraz poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych. Natomiast działający już przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy w wysokości ponad 32 tys. złotych – mówi Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Wniosek o pożyczkowy rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych. Oprócz kwestii formalnych i danych osobowych powinien on zawierać składowe elementy m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Musi zawierać pomysł na biznes, który jest realny i zapewni przychody, które pozwolą spłacić pożyczkę – dodaje.

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej

wartość pożyczki – aktualnie do 109 159,60 zł (20-krotnośc przeciętnego wynagrodzenia*)
okres spłaty do 7 lat,
karencja do 1 roku,
oprocentowanie – 0,01% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 0,03 % dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
brak opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
brak wymaganego wkładu własnego.

Kto może ubiegać się o pożyczkę na założenie działalności gospodarczej?

 • studenci ostatniego roku,
 • poszukujący pracy absolwenci,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,
 • poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych,
 • osoby planujące utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi.

Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy?

 • wartość pożyczki – aktualnie do 32 747,88 zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia*)
 • okres spłaty do 3 lat lub do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • oprocentowanie – 0,01% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci
 • niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i 0,03% dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez
 • Pośrednika zabezpieczenie,
 • brak wymaganego wkładu własnego.

Kto może ubiegać się o pożyczkę na utworzenie/wyposażenia miejsca pracy?

 • podmioty, którym udzielono pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości,
 • prawnej, producenci rolni,
 • żłobki, kluby dziecięce,
 • podmioty świadcząc usługi rehabilitacyjne.
 • *dane za IV kw. 2020 r. – 5 457,98 zł

 

Więcej informacji dot. program „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie” oraz dokumenty dotyczące naboru. 

 

źródło: www.poznan.praca.pl