Pożyczka płynnościowa POIR – nabór wniosków został zawieszony

Polska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż w związku ze znacznym przekroczeniem puli dostępnych środków w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR, nabór wniosków został zawieszony.

Link do informacji o Pożyczce Płynnościowej POIR