Pożyczka płynnościowa POIR znów dostępna!

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w nadchodzący czwartek, 9 września, wznawia nabór wniosków na pożyczkę płynnościową POIR!

Nabór wniosków na pożyczki POIR rozpocznie się 09.09 (czwartek) od godziny 8:00. Wnioski mogą być składane elektronicznie tj. w trybie zdalnym, a także w formie papierowej w oddziałach PFP w woj. wielkopolskim (Poznań, Leszno, Piła).

Pożyczka płynnościowa POIR to efekt współpracy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa o współpracy w trzech województwach została podpisana we wrześniu 2020 roku, a obecnie środki są sukcesywnie uruchamiane, by efektywnie trafiać do przedsiębiorców. Pożyczki płynnościowe mają na celu wspieranie przedsiębiorców, których dotknęła pandemia koronawirusa: – Środki przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego lub lubuskiego, w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Pożyczka ma pomagać przedsiębiorcom w utrzymaniu bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale mamy nadzieje, że wsparcie płynnościowe to nie będą tylko środki „na przetrwanie”, ale i szansa na rozwój i planowanie dalszej działalności w tym dla wielu przedsiębiorców nadal trudnym czasie – mówi Marcin Pawłowski, Prezes PFP.

Pożyczka płynnościowa POIR dostępna będzie dla przedsiębiorców działających na terenie trzech województw: lubuskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Wartość finansowania nie może przekraczać dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę w 2019 roku, lub 25% obrotu w roku 2019. – Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy – dodaje Marcin Pawłowski, Prezes PFP. – To bardzo atrakcyjny instrument. Okres spłaty może sięgać 72 miesięcy, karencja pożyczki może wynieść pół roku. W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym np. na wynagrodzenia, zatowarowanie, zakup niezbędnych do funkcjonowania produktów czy spłatę bieżących zobowiązań – dodaje Prezes PFP.

Szczegółowy regulamin, formularze oraz wszystkie informacje na temat pożyczek i wsparcia dostępne są na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

 

źródło: www.pfp.com.pl