Pożyczki dla wielkopolskich przedsiębiorców

W ofercie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pojawią się dwa produkty: Pożyczka Prorozwojowa i Pożyczka Ekoenergetyczna II.

Środki z Pożyczki Prorozwojowej muszą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców w województwie wielkopolskim, w tym na wydatki inwestycyjne, obrotowe oraz związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.

Środki z Pożyczki Ekoenergetycznej II muszą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane u Ostatecznych Odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza.

Pożyczka Prorozwojowa – informacje związane z naborem wniosków.

Pożyczka Prorozwojowa to produkt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców w województwie wielkopolskim.

  • Kwota pożyczki – do 500 000,00 zł
  • Okres spłaty – do 72 miesięcy
  • Karencja – do 6 miesięcy
  • Oprocentowanie – od 3,42%

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostaną określone w Regulaminie oraz w Karcie Produktu Pożyczka Prorozwojowa.

Pożyczka Ekoenergetyczna to produkt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie: produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru, poprawy efektywności energetycznej, produkcji energii z OZE, zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Kwota pożyczki – do 1 000 000,00 zł
  • Okres spłaty – do 132 miesięcy
  • Karencja – do 18 miesięcy
  • Oprocentowanie – od 0,5%

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostaną określone w Regulaminie oraz w Karcie Produktu Pożyczka Ekoenergetyczna II.

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
e-mail: fundusz@warp.org.pl

 

źródło: www.warp.org.pl