oferty pracy

Prowadzenie biznesu w trudnych czasach – jak sobie radzić?

Przedsiębiorcy na całym świecie stanęli obecnie w obliczu poważnych wyzwań gospodarczych. Inflacja, rosnące ceny surowców, wzrost stóp procentowych oraz problemy gospodarcze naszych zachodnich sąsiadów, to tylko niektóre z kwestii, które bezpośrednio wpływają na prowadzenie biznesu. Podpowiadamy, jak sobie poradzić w tak niepewnych czasach.

Trudna sytuacja ekonomiczna prowadzi do wzrostu kosztów prowadzenia biznesu. Pierwszym i najbardziej widocznym czynnikiem jest inflacja, która prowadzi do wzrostu cen towarów i usług. Wysoka inflacja oznacza wyższe koszty zakupu surowców, wyższe koszty energii oraz wyższe koszty życia dla pracowników, co z kolei może prowadzić do presji na wzrost płac. Wyższe stopy procentowe zwiększają koszty kredytów i finansowania, co jest szczególnie dotkliwe dla firm z wysokim poziomem zadłużenia. Krajobraz gospodarczy na świecie jest skomplikowany i zmienny, co ma bezpośredni wpływ na działalność firm, również w Polsce. Globalne napięcia i konflikty prowadzą do zawirowań na rynkach finansowych, co wpływa na kursy walut, ceny surowców i dostęp do rynków zagranicznych dla polskich przedsiębiorców.

W obliczu globalnych i lokalnych wyzwań gospodarczych, prowadzenie firmy staje się coraz bardziej złożonym zadaniem. Przedsiębiorcy muszą nie tylko radzić sobie z codziennymi operacjami biznesowymi, ale również przewidywać i dostosowywać się do zmieniających się warunków gospodarczych. Wyższe koszty funkcjonowania mogą ograniczyć zdolność firmy do inwestowania w rozwój, co z kolei hamuje wzrost w dłuższej perspektywie. Zmieniający się krajobraz gospodarczy, zarówno lokalny, jak i globalny, wpływa na popyt na produkty i usługi. Klienci stają się bardziej ostrożni w wydawaniu pieniędzy, a inwestorzy niechętnie inwestują w nowe projekty lub ekspansję. Z kolei banki w trudnych ekonomicznie czasach znacznie ograniczają lub wręcz zamykają akcje kredytowe dla branż, które w ich opinii są najbardziej narażone na skutki negatywnych zjawisk płynących z gospodarki.

W obliczu trudności finansowych, restrukturyzacja może być kluczowym krokiem w odbudowie stabilności firmy. Eksperci prawni pomogą w negocjacjach z wierzycielami, w opracowywaniu planów naprawczych i zabezpieczaniu finansowania. Dodatkowo, odpowiednie doradztwo prawne może być kluczowe w zarządzaniu ryzykiem w firmie. Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej pomoże firmom w zminimalizowaniu zobowiązań podatkowych i zwiększeniu płynności finansowej. Z kolei doradztwo biznesowo-finansowe pomoże zoptymalizować funkcjonowanie firmy w trudnych czasach oraz zredukować koszty prowadzonej działalności. Doświadczony analityk znajdzie i wyeliminuje przyczyny leżące po stronie samej firmy, które spowodowały, że znalazła się ona w trudnej sytuacji. Często dopiero spojrzenie z zewnątrz pozwala zauważyć w DNA firmy miejsca wymagające zmian. Ważne jest bowiem, aby po przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji w firmie, która zapewnia czas, spokój i bezpieczeństwo przez kilkanaście miesięcy, nie powielać dotychczasowych błędów i z czasem ponownie nie wpaść w podobne problemy.

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, już teraz zaprasza na spotkanie otwarte dla firm: „Bezpieczeństwo i stabilność Twojego biznesu – odkryj sposoby na pokonanie trudności finansowych”. Szczegółowe informacje, w tym termin spotkania, znajdziecie Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI oraz SZKOLENIA. Już teraz zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że w ramach bezpłatnego doradztwa dla firm wkrótce w Tarnowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości uruchomione zostaną pilotażowe dyżury ze specjalistą z zakresu oddłużania i pokonywania trudności w utrzymaniu płynności finansowej w firmie. Przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w planowanym na początek grudnia otwartym spotkaniu informacyjnym, będą mieli pierwszeństwo w zakresie umówienia terminu doradztwa. Zapraszamy!

Szczegółowych informacji, dot. spotkania informacyjnego oraz możliwości skorzystania ze wsparcia specjalisty, udzielają pracownicy TCWP, mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl oraz telefonicznie: 61 8959 242.

 

WARTO WIEDZIEĆ

Przykładowa restrukturyzacja:

W obliczu trudności finansowych, restrukturyzacja może być kluczowym krokiem w odbudowie stabilności firmy. Weźmy za przykład sytuację przedsiębiorcy z branży transportowej, który prowadził swoją firmę od ponad 30 lat. Jego firma napotkała poważne problemy finansowe spowodowane wysokimi kosztami operacyjnymi i zatorami płatniczymi u kluczowych kontrahentów, co skutkowało zadłużeniem na kwotę przekraczającą 500 000 zł.

Współpraca w zakresie restrukturyzacji została zapoczątkowana na początku 2023 roku, mając na celu opracowanie i wdrożenie planu naprawczego. Analiza wykazała, że firma nadal miała potencjał do generowania stabilnych przychodów, ale potrzebowała czasu oraz wsparcia w negocjacjach z wierzycielami, aby przeorganizować swoje zobowiązania finansowe i przywrócić płynność finansową.

Zdecydowano się zainicjować postępowanie o zatwierdzenie układu, które umożliwiło między innymi zawieszenie i zakaz wszczynania egzekucji komorniczych. Dało to firmie czas na restrukturyzację. Zawatro korzystny układ z wierzycielami, co było kluczowe dla zminimalizowania obciążeń finansowych firmy, a także wprowadzono plan naprawczy, mający na celu zidentyfikowanie i wdrożenie kluczowych zmian operacyjnych i finansowych, aby przywrócić rentowność firmy.

Dzięki tym działaniom, udało się osiągnąć znaczące korzyści dla naszego klienta:

  • Umorzenie 190 890,85 zł zadłużenia z kwoty 571 369,90 zł, co stanowiło ponad 30% kwoty początkowej.
  • Dodatkowe umorzenie przyszłych odsetek kapitałowych, które nie były uwzględnione w wyliczeniach liczbowych i procentowych.
  • Zamiana kredytów oprocentowanych na nieoprocentowane oraz wydłużenie okresu spłaty, co znacząco poprawiło płynność finansową firmy i umożliwiło dalsze prowadzenie działalności.

 

 

TCWP przy współpracy

Roberta Mikołajczaka

Dyrektora Kancelarii Twój Prawnik24 w Poznaniu