Skorzystaj z bonu na zasiedlenie

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia i zamierzasz podjąć zatrudnienie  lub działalność gospodarczą w innej części kraju możesz skorzystać z bonu na zasiedlenie.

Szersze informacje o bonie, warunkach jego przyznawania i obowiązkach wynikających z otrzymanego bonu.

W 2021r. wartość przyznanego bonu na zasiedlenie wynosi 8 000 zł.

W załącznikach znajdują się szczegółowe zasady przyznawania bonu oraz wymagane wnioski.

Załączniki
Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie

źródło: poznan.praca.gov.pl