Środki na start firmy dla niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uruchamia ponowny nabór wniosków dla osób niepełnosprawnych o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności.
Pomoc zostanie udzielona 3 osobom niepełnosprawnym, które zamieszkują na terenie powiatu poznańskiego i są zarejestrowane w PUP Poznań jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Aktualna kwota dofinansowania wynosi 30.000zł.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1. kolejność złożenia wniosku,
  2. kryteria oceny formalno-rachunkowej i merytorycznej określone w powyższych Zasadach.
Nabór prowadzony będzie w okresie od 01.09.2022r. do 15.09.2022r., a wnioski wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane:

Szczegółowe informacje znajdujące się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.