Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 14-20.11

Tydzień Przedsiębiorczości to inicjatywa, która ma na celu promowanie niezależności gospodarczej oraz zakładania własnego biznesu, jako sposobu na życie. To cenna inicjatywa w którą kolejny rok z rzędu włączyła się Polska Fundacja Przedsiębiorczości, z którą od wielu lat współpracujemy. W ramach „Tygodnia Przedsiębiorczości” promowane będą szkolenia, które oferowane są przedsiębiorcom za pośrednictwem platformy szkoleniowej PFP.

15. edycja Tygodnia Przedsiębiorczości odbywać się będzie w całej Polsce od 14 do 20 listopada. W tym czasie zaplanowano spotkania, wykłady i wydarzenia mające na celu dyskusję o bieżącej sytuacji gospodarczej i perspektywach przedsiębiorców. Priorytetem jest jednak uświadamianie społeczeństwu jak istotna jest przedsiębiorczość i jak duże znaczenie dla całej gospodarki ma sektor MŚP.

Więcej informacji:

Platforma szkoleniowa PFP

Tydzień Przedsiębiorczości – strona internetowa