Trwa rekrutacja do projektu

Myślisz o podjęciu pracy? Jesteś osobą bezrobotną? Mieszkasz w Wielkopolsce? Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Jesteś zmotywowany do podjęcia pracy? Ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Trwa nabór do projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej pn. „Kierunek praca – działaj skuteczni 2”.

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością na rynek pracy, zwiększenie doświadczenia zawodowego, uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia przy wykorzystaniu metody zatrudnienia wspomaganego (wsparciu trenera/ki pracy).

Wymagania/kryteria przyjęcia do projektu (występujące jednocześnie):

 • wiek 18-64 lat (wiek aktywności zawodowej);
 • orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • brak zatrudnienia – osoby nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, bezrobotne;
 • zamieszkanie na terenie woj. wielkopolskiego.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • grupowe warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych,
 • 3-miesięczne, płatne staże zawodowe (w asyście trenera/ki pracy),
 • treningi umiejętności praktycznych i próbki pracy (w asyście trenera_ki pracy),
 • wsparcie trenera/ki pracy w poszukiwaniu pracy,
 • wsparcie trenera/ki pracy w nowym miejscu zatrudnienia, aż do momentu całkowitego usamodzielnienia oraz monitoring zatrudnienia (w tym kontakty z pracodawcą i współpracownikami),
 • współpraca z otoczeniem społecznym (rodzina, przyjaciele, opiekunowie).

Zgłoszenia:

e-mail: rekrutacjabizon@natak.pl

kom. 603 999 242

Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.bizon.org.pl .

Projekt realizowany jest przez Agencję Zatrudnienia Wspomaganego BIZON.

 

źródło: ogloszenia.ngo.pl