Warsztat online 7 września 2021r.

Polecamy szkolenie „Obowiązki przedsiębiorców w noworejestrowanych firmach”, organizowane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości działający przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, które odbędzie się we wtorek 7 września 2021 r. w godz. 17.00 – 21.00

Plan szkolenia

1.Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym – rodzaje form opodatkowania, od czego zależy trafny wybór.
2.Podatek VAT – podjęcie decyzji o wyborze lub rezygnacji

 • mechanizm działania podatku VAT
 • dodatkowe dokumenty składane

3.Definicja kosztów uzyskania przychodów – co może być kosztem przedsiębiorcy, a co nie.
4.Rozpoczęcie księgowań w księdze dostosowanej do wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

 • rozpoznanie pierwszych operacji gospodarczych, które powinny być ujawnione w księdze
 • dokumentowanie kosztów – rodzaje kosztów, data zaliczenia w ciężar kosztów
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

– cechy składnika majątku,
– metody amortyzacji podatkowej,
– remont, modernizacja, a ulepszenie

5.leasing – metoda optymalizacji podatkowej

– podstawowe typy i pojęcia
– leasing operacyjny i finansowy
– leasing samochodów osobowych

6.Wybór programu fakturującego do wystawiania dokumentów sprzedaży

 • Zapoznanie się z wymogami dotyczącymi prawidłowo wystawianych faktur sprzedaży – oznaczanie faktur kodami Grup Towarowo-Usługowych (GTU)
 • Co to jest wykaz podatników VAT.
 • Płatność transakcji powyżej 15 000 zł.
 • Co to jest podzielona płatność i kogo dotyczy?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w PIT i w VAT.
 • Przychody zwolnione z opodatkowania w kontekście dotacji bezzwrotnych.
 • Obowiązki roczne podatników w zakresie rozliczenia podatku dochodowego.

Warsztaty odbędą się z wykorzystaniem platformy zoom.
Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o zgłoszenia na adres: doradztwo@poznan.praca.gov.pl

Polecamy!

 

źródło: poznan.praca.gov.pl