Ważny komunikat dotyczący naboru wniosków

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy komunikat Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dot. dzisiejszego naboru wniosków.

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU FORMULARZY W DNIU 7 CZERWCA 2021 ROKU

Szanowni Państwo,

W związku z ogromnym zainteresowaniem projektem „Dotacja na Twoją firmę” i zaplanowanym naborem rozpoczynającym się od 7 czerwca 2021 informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. będzie trwał na pewno cały pierwszy dzień – tj. 7 czerwca 2021 roku w godzinach od 8:00 do 15:00. Oznacza to, że nabór nie zostanie zawieszony czy zamknięty w trakcie tego dnia.

Jednocześnie podkreślamy, że NIE DECYDUJE godzina złożenia formularza rekrutacyjnego. O wyższej pozycji na liście rankingowej decydują punkty przyznawane za otwarcie działalności w ramach branż odnawialnych źródeł energii i/lub inteligentnych specjalizacji, a w dalszej kolejności utworzenie dodatkowego miejsca pracy, status na rynku pracy oraz punkty uzyskane za poszczególne części formularza rekrutacyjnego.

Powyższe jest zgodne z zapisami par. 2 ust. 32 Regulaminu rekrutacji, który stanowi, że:
„W przypadku uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów o wyższej pozycji na liście decyduje wyższa liczba punktów przyznanych kolejno za:a) deklarację utworzenia działalności gospodarczej w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) lub/i w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);b) posiadanie statusu osoby pracującej/bezrobotnej;c) deklarację stworzenia dodatkowego miejsca pracy;d) Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej.W przypadku uzyskania przez kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów, wyżej na liście znajdzie się kandydat, który łącznie spełnia więcej niż jedno kryterium wskazane w punktach a) do c). W przypadku, gdy kandydaci do projektu spełniają taką samą ilość kryteriów wskazanych w punktach od a) do c) wyżej na liście znajdzie się kandydat, który uzyskał większą ilość punktów w pkt d). Ostateczna decyzja podejmowana jest przez Kierownika Projektu/Koordynatora Projektu u Partnera„.

Wobec powyższego w celu złożenia formularza rekrutacyjnego prosimy o przybycie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta i godzinach trwania naboru
– tj. od 8:00 do 15:00.
Przypominamy o zachowaniu bezpiecznego dystansu 1,5 metra, dezynfekcji rąk oraz obowiązku zakrywania ust i nosa.

UWAGA!
W przypadku składania formularza rekrutacyjnego u Partnerów – ARR S.A. w Koninie lub EUROCENTRUM Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych zostanie u Partnerów zawieszony lub zamknięty po złożeniu 87 formularzy. Zatem nabór formularzy rekrutacyjnych u Partnerów może zakończyć się w kilka minut po jego otwarciu. Prosimy zapoznawać się z komunikatami zamieszczanymi na stronach Partnerów.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zespół Projektu
Twoja firma

 

źródło: warp.org.pl