Zatrudnij bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych. W związku z tym ogłasza nabór wniosków w ramach: prac interwencyjnych oraz dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika 50+.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku należy złożyć:

– w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ( pok. 104),
– lub poprzez platformę praca.gov.pl,
– lub elektroniczną skrzynkę podawczą
– lub wysłać pocztą na adres Urzędu

Uwzględniane będą wnioski prawidłowo sporządzone i kompletne, według kolejności ich złożenia, w ramach posiadanych środków finansowych.
Złożone  wnioski  zostaną rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną  poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje na temat nawiązania współpracy oraz druki do pobrania znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (www.poznan.praca.gov.pl) w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców – Wsparcie tworzenia miejsc pracy oraz w zakładce Na Skróty – Dokumenty do pobrania.

Link do strony Powiatowego Urzędu Pracy

Informacje udzielane są również na stanowisku ds. instrumentów rynku pracy telefonicznie 618345 677

 

źródło: poznan.praca.gov.pl