Zorganizuj staż w swojej firmie!

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizację stażu w firmie.

W ramach stażu finansowanego z urzędu pracy pracodawca może przyuczyć do pracy przyszłego pracownika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych (urząd pracy wypłaca stażyście stypendium).
– staż realizowany jest na podstawie umowy podpisanej między przedsiębiorcą a urzędem pracy poprzedzonej złożeniem wniosku (w załączniku) przez przedsiębiorcę
– warunkiem podpisania umowy jest deklaracja zatrudnienia po stażu na okres wskazany w Zasadach (w załączniku)
– przedsiębiorca może wskazać swojego kandydata na staż spośród osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach, a także w siedzibie PUP pok. 110,
telefonicznie (61) 8345 677 oraz elektronicznie: h.dawidziak@poznan.praca.gov.pl.

Załączniki
WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU
ZASADY ORGANIZACJI STAŻY

źródło: www.poznan.praca.gov.pl