Pozostałe

• Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

PROGRAM NA CO? DLA KOGO? KIEDY?
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych Ograniczenie presji na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia wody oraz poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń trafiającego do środowiska wraz ze ściekami generowanymi przez przemysł spożywczy Przedsiębiorcy ze wskazanych sektorów Nabór ciągły 

gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych

Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystanie uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Przedsiębiorcy Nabór ciągły 

rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny

Mój elektryk zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną Przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne 22.11.2021-30.09.2025 

mój elektryk

Fundusz Modernizacyjny Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji Przedsiębiorcy 13.12.2023-30.04.2024 

Nabór wniosków 2023 dla części 3) – Fundusz Modernizacyjny – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

• Erasmus dla młodych przedsiębiorców:

Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kto może ubiegać się o dofinansowanie: początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat

Na co można uzyskać dofinansowanie:

  • możliwość uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach – max długość pobytu za granicą 6 miesięcy
  • comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju)
  • dostęp do specjalistycznej wiedzy
  • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji
  • doskonalenie umiejętności językowych;

Poziom dofinansowania: do 100%, max 6600 euro

Termin naboru: 01.02.2023 do 31.01.2027

Więcej informacji: 

Erasmus dla młodych przedsiębiorców – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07, 0 801 332 202