Podatki

Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym dla celów VAT

Kolejny krok to rejestracja firmy dla celów podatku od towarów i usług. Konieczne jest zawiadomienie właściwego Urzędu Skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadząc działalność gospodarczą dla celów podatkowych, niezbędne jest posiadanie numeru NIP, gdyż jest on identyfikatorem podatkowym dla przedsiębiorcy. Jednak w większości przypadków zostaje on już nadany z chwilą uzyskania pierwszego wynagrodzenia. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonania rejestracji dla celów podatkowych. Aktualnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego z wyborem formy opodatkowania dokonuje się w oparciu o wniosek CEIDG-1. Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności musi złożyć druk VAT-R.
Firmy, których właścicielem jest osoba fizyczna, na początku prowadzenia działalności co do zasady mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Warunkiem tego zwolnienia u podatników, którzy kontynuują prowadzenie działalności, jest nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym wartości sprzedaży w kwocie 200.000 zł. Natomiast osoby, które rozpoczynają działalność w ciągu roku podatkowego, mogą skorzystać z tego zwolnienia, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności kwoty 200.000 zł w danym roku podatkowym.
W sytuacji, gdy transakcje handlowe będą również prowadzone z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, należy dokonać dodatkowej rejestracji jako podatnik VAT-UE.
Rejestracja firmy w urzędzie skarbowym dla celów podatku dochodowego. W ramach podatku dochodowego od osób fizycznych istnieje możliwość wyboru sposobu opodatkowania. Wybór ten zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz od wysokości przewidywanych przychodów i kosztów.
Jeśli podatnik nie zadeklaruje żadnej z form opodatkowania – zostanie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych.