Szkolenie „Nowy Ład – działalność gospodarcza”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu zaprasza do skorzystania z bezpłatnego szkolenia: „NOWY ŁAD – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA”!

Termin szkolenia: 16. 12.2021 r., godz. 8:00 – 11:00

Zapisy: Spotkanie odbędzie się ON-LINE na platformie Webex Meeting

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 13 grudnia br., pod adresem e-mail: poznan1_szkolenia@zus.pl

Przy zapisie należy podać swoje dane osobowe:

  • imię i nazwisko / ewentualnie nazwę płatnika,
  • adres e-mail.

Należy także wypełnić i odesłać na ww. adres e-mailowy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi załącznik nr 2. Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w szkoleniu.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o celach przetwarzania, podstawowych prawach, okresie przechowywania, odbiorcach danych, prawach związanych z przetwarzaniem znajdują się w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • zmiany w zasadach ustalania podstawy do obliczenia składki zdrowotnej,
  • wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu powołania do pełnienia funkcji,
  • zasady pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne do kwoty zaliczki na podatek,
  • wprowadzenie nowego zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej,
  • zmiany w zasadach ustalania wielokrotności składki w przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności,
  • wprowadzenie zasad finansowania składek od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzeń nieujawnionych.

Szkolenie dedykowane jest głównie dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

źródło: materiał nadesłany ZUS